oficiální web obce

Obecné informace

Splašková Kanalizace Újezd pod Troskami

Obec Újezd pod Troskami v aktuální době buduje ve všech tří částí vlastní kanalizaci.

Kanalizace je dle projektové dokumentace z r. 2014 z části gravitační a tlaková.

Přesněji řečeno bude celkem vystavěno 7744 m kanalizace, kdy je 4255 m gravitační a 3519 m tlaková.

Jelikož rozpočet naší obce zdaleka nedosahuje cenové realizaci kanalizace, každé 2 roky se žádalo o prodloužení stavebního povolení a čekalo se na dotaci na tento projekt.

Celková výše ceny kanalizace je 87 741 128,63 Kč s DPH

Celková výše dotace je 50 000 000 Kč s DPH

Chybějící peníze řeší obec půjčkou.

Na splaškové kanalizaci je navrhnuto 7 čerpacích šachet. Všechny čerpací šachty budou vedeny jako podzemní objekty.

Po dokončení výstavby splaškové kanalizace zakončené ČOV a napojení všech odpadních vod od nemovitostí na tuto novou kanalizaci dojde ke zlepšení kvality vody v Újezdském potoce a přilehlých příkopů, do kterých jsou v současné době zaústěny přepady ze septiků, domovních čistíren atd.

Ze stávající kanalizace budou důsledně odpojeni všichni znečišťovatelé a ta bude sloužit výhradně pro odvedení srážkových vod.