oficiální web obce

Kostel svatého Jana Křtitele v Újezdě pod Troskami v oblasti Českého ráje je sakrální stavbou ležící na okraji osady při silnici u hřbitova.

Historie

Stojí na místě staršího kostela, který shořel 25. května 1866 po úderu blesku. Stavba nového kostela však začala nedlouho poté podle plánů J. Prevota. V roce 1871 byl kostel vysvěcen. Za plně dokončený se považuje od 1874.

Architektura

Kostel je pseudorománský, trojlodní se stejnými loděmi a příčnou lodí. Presbytář je obdélný a půlkruhovitě uzavřený. Kostel má západní hranolovou věž. Zevně je ozdoben obloučkovým vlysem a vysokými okny s trojdílnou kružbou. Uvnitř je sklenut křížově na pilířích. V bočních lodích se nacházejí empory.

Vybavení

Vnitřní zařízení je pseudorománské, pocházející z období výstavby kostela. Hlavní oltář je sloupový, portálový. Podobně jsou zhotovené i boční oltáře, přičemž levý oltář nese obraz Panny Marie a oltář vpravo starší obraz sv. Filipa a Jakuba, dílo pocházející z 18. století.