oficiální web obce

Znak

V červeném štítě na zeleném vrchu stříbrný, čelně hledící, kráčející beránek se zlatou zbrojí a svatozáří. Ve vrchu čtyři vějířovitě rozložené zlaté obilné klasy, vnitřní s odkloněným listem.

Vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zelený, v poměru 3 : 1. Z druhé a třetí čtvrtiny horního okraje zeleného pruhu vyniká zelený vrch, na něm bílý, čelně hledící, kráčející beránek se žlutou zbrojí a svatozáří. V zeleném pruhu do vrchu vějířovitě čtyři žluté obilné klasy, vnitřní s odkloněným listem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.